O nas


Nasza Grupa Rekonstrukcji Historycznej  istnieje od grudnia 2007 roku i powstała z inicjatywy grona osób z terenu Podhala zaangażowanych w rekonstrukcję historyczną. powstała . W założeniu grupa miała mieć początkowo zasięg lokalny, jednak od roku 2008 zyskała również zasięg ogólnopolski, odtwarzając pododdział niemieckiej piechoty z okresu II Wojny Światowej - Drużynę moździerzy piechoty. Rekonstruujemy jednostkę 17. Dywizji Piechoty - 21. Regiment Piechoty 3. Batalion (Infanterie Abteilung 53 ) sformowana w Norymberdze 14 października 1934. W swej działalności w żadnej mierze nie ograniczamy się wyłącznie do odtwarzania konkretnego oddziału (jest to jeden jednak z istotnych elementów Naszej rekonstrukcji), starając się jako entuzjaści historii wojskowości, podejmować rzeczowego i zgodnego z prawdą historyczną zgłębiania wiedzy w tematyce niemieckiej piechoty z okresu II WŚ . Główny akcent kładziemy na rekonstrukcję umundurowania, sprzętu i wyposażenia WH z pierwszych lat II wojny (replika moździerza 8-cmGrW34, replika MG 34), stopniowo wzbogacając swoje wyposażenie i umundurowanie o niezbędne elementy właściwe do rekonstrukcji późniejszych okresów wojny. Głównym aspektem naszego istnienia jest udział w rekonstrukcjach historycznych, podczas których możemy wykazać się znajomością taktyki piechoty niemieckiej i technik pola walki na szczeblu pododdziału WH z okresu II wojny światowej. Zdecydowanie jesteśmy grupą apolityczną, i nie ma wśród nas miejsca dla osób popierających ideologie skrajne czy zbrodnicze. Nasza działalność ma charakter ściśle historyczny, który realizujemy poprzez branie udziału w inscenizacjach, popularyzując w społeczeństwie wiedzę historyczną i utrzymując pamięć o wydarzeniach, miejscach i ludziach tamtych czasów. Podobnie jak inne podobne grupy z terenu kraju bierzemy udział w widowiskach historycznych tak na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim w oryginalny sposób łącząc elementy wizualizacyjne z nowoczesnymi formami przekazywania wiedzy historycznej i nauczania historii. Zapewniam, iż każda osoba która zechce do nas wstąpić, zostanie gruntownie przygotowana do sprostania wymaganiom "rekonstruowanego pola bitwy". Ciężar szkolenia opiera się w Naszej GRH przede wszystkim na częstych ćwiczeniach w terenie ukierunkowanych na poznaniu realiów życia żołnierzy na froncie i na budowaniu w tej atmosferze dobrej koleżeńskiej atmosfery. Rekruci są szczególnie wnikliwie obserwowani, a o przyjęciu do grupy decyduje nie tylko znajomość realiów epoki, historii, ale również i przede wszystkim odpowiednia dojrzałość emocjonalna kandydata do udziału w rekonstrukcji. Gwarantujemy, iż we wszystkich tych aspektach rekrut może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony reszty grupy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.